Orrestien 2, 1407 Vinterbro

907 26 189

SØKE PLASS I ORRESTIEN BARNEHAGE AS

  • Lese barnehagens vedtekter.
  • Fylle ut søknadsskjema og sende til barnehagen. Ventelisten gjelder ( uavhengig av år) til barnet får tilbud om plass eller søknaden trekkes.
  • Søke gjennom kommunens sider. (Kommunen sletter ventelister i desember eller januar)
  • Betale inn ventelistedepositum på kr 500,- for hvert barn det søkes plass for. Søknaden registreres ikke før beløpet er registrert på barnehagens konto.
    Depositumet tilbakebetales når barnet får plass i barnehagen eller søknaden trekkes.

 

Barnehagens adresse:
Orrestien barnehage AS
Orrestien 2
1407 Vinterbro
Barnehagens kontonummer: 6242.05.51717

 

Vedtekter Søknadskjema

Orrestien Barnehage AS - 2022 - MS