Orrestien 2, 1407 Vinterbro

907 26 189

PEDAGOGISK ARBEID PÅ GJØKEREDET OG BJØRNEHIET

avdAvdelingene for de store barna

Aldersbestemte klubber:
Barna på Bjørnehiet og Gjøkeredet blir delt opp i klubber etter hvilket årstall de er
født. Disse klubbene møtes hver onsdag fra 10.00-12.00. Barna vil bli bedre kjent
med barn på egen alder på tvers av avdelingene, og de vil få utfordringer etter sitt
utviklingsnivå.
Hver klubb har sitt tema.

3—ÅRS KLUBBEN/ MUSEKLUBBEN.
Hovedtema: Snakkepakken.
Snakkepakken er et språkutviklingsverktøy for barnehage og skole. Å lære språk er
noe av det viktigste som skjer i et barns liv. Når barn er i et godt språklig samspill
med andre, tilegner de seg språk. De skal lære hva språket brukes til og hvordan
det brukes.

4-ÅRS KLUBBEN/ EKORNKLUBBEN.
Hovedtema: Natur og friluft.
Vi går tur til turplassen vår i skogen. Der skal vi lære mer om naturen, årstider og
riktige klær til de forskjellige årstidene. Barna skal bli glade i, samt ha respekt for
naturen. Vi skal lære om hvordan vi best kan ta vare på miljøet.

5—ÅRS KLUBBEN/ ULVEKLUBBEN.
Hovedtema: Vennskap og Egenverd.
Barna blir bedre kjent med hverandre før de begynner på skolen. De vil få oppgaver
som er relatert til skolen og vi besøker skolens uteområde for å bli bedre kjent. Vi
legger vekt på at barna skal bli trygge på seg selv. Vi snakker om å tro på seg selv,
stå for egne meninger, respekterer at alle er forskjellige og ha orden på egne saker.

Barna skal bli mer bevisste på at de er eldst i barnehagen. For å forsterke følelsen
av å være størst får 5-åringene dra på turer og delta på aktiviteter som er lagt opp
spesielt for dem, for eksempel kinotur. Vi har en formell avslutning før skolestart.

Det å være eldst medfører også ansvar overfor de yngste barna. Derfor vil vi ha en
fadderordning som innebærer at de passer på og hjelper 3-åringene. De vil også få
oppgaver av oss voksne, for eksempel å holde uteområdet rent og ordentlig samt
hjelpe til i det daglige.


PEDAGOGISK ARBEIDE PÅ TROLLUNGENE

Avdelingen for de små barna

På Trollungene er det engasjerte voksne som hver eneste dag ”ser” alle barna.
Personalet er bevisst sine tanker om små barns utvikling og behov. Vi har respekt for
barns lek og det de holder på med der og da. Med hjelp fra de voksne skal de minste
i barnehagen stimuleres slik at de utvikler sin evne til fantasi, refleksjon og tenkning,
noe som er med på å bidra til en optimal utvikling. Vi følger opp barnas initiativ gjennom
hele dagen og gjennom lek stimulerer vi til læring og språkutvikling. De minste
i barnehagen får også medvirkning til egen hverdag ved at vi følger opp og videreutvikler
leken gjennom fantasi og konkreter.

Vi jobber hele tiden med å skape trygghet, da dette er viktig for alle barn i barnehagen.
Barna skal få oppleve at det er trygge voksne i barnehagen som ser og hører
dem og som dekker de behovene barnet måtte ha. Gjennom å skape trygghet og å
jobbe med en trygg innkjøring danner vi grunnlag for gode samspillforhold mellom
voksne og barn. En fast dagsrytme er også med på å skape denne tryggheten, den
gjør dagen mer forutsigbar for de minste.

Barnegruppa blir ofte delt i mindre grupper der det er maks 3-5 barn. Da får vi et
bedre samspill med hver enkelt og en flott mulighet til å kunne observere det enkelte
barnet’s utvikling. De minste barna får i mindre grupper et bedre samspill, både med
voksne og andre barn. Og de får ro rundt leken eller de aktivitetene vi holder på med.
Sang og drama brukes på Trollungene gjennom hele barnehage - dagen. Og før lunsj
har vi alltid en sangstund der barna lærer forskjellige sanger ut i fra det vi jobber
med eller årstiden.

 

Årsplan for Orrestien barnehage  RammeplanOrrestien Barnehage AS - 2022 - MS