Orrestien 2, 1407 Vinterbro

907 26 189

VELKOMMEN TIL
ORRESTIEN BARNEHAGE AS! 

INGEN OVER, INGEN VED SIDEN

Orrestien er en privateid 3-avdeling barnehage med barn i alderen ett til seks år,- og vi har søskenprioritet. Plasser tildeles primært barn i skolekretsen, dvs både Sjøskogen og Nordby skole.

Barnehagen består av hensiktsmessige rom og er omkranset av et mangfoldig uteområde som innbyr til kreativitet og variert lek. Vi har også en stor grillhytte som brukes året rundt.

Skogen og marka som ligger nær barnehagen, brukes svært ofte. Barnehagen har opparbeidet sin egen”leirplass” i skogen.

I Orrestien jobber det mennesker som er stolte av jobben sin, er glade og positive, er kunnskapsrike, tilegner seg gjerne ny kunnskap, er imøtekommende, gode på omsorg og ivaretar våre kunder.

MÅL FOR ARBEID

Orrestien barnehage jobber for at alle barn som går i vår barnehage skal trives og få egen- og fellesopplevelser og utfordringer. Barna skal lære å vise omsorg og empati. Barna skal få oppgaver etter sitt utviklingsnivå slik at alle føler at de mestrer. Barnehagen er barns arena hvor de tilbringer store deler av sitt liv frem til skolestart. Vår oppgave er da å sørge for at dette er et godt sted å være. Det er mange utviklingsområder som skal følges opp og mange behov som skal dekkes. Det skal stimuleres og tilrettelegges for utvikling, læring, danning, lek og moro. Mange vennskap som knyttes i Orrestien følger barna videre.

Personalet skal være gode rollemodeller for barna. Vi skal gi ros og anerkjennelse slik at barna forstår at positiv atferd belønnes. Personalet skal være tilgjengelig for hvert enkelt barn slik at alle har samme mulighet til å gå ut av Orrestien barnehage som”hele” og lykkelige barn med et stort spekter av gode minner.

Vi vektlegger folkeskikk som grunnlag i sosial samhandling. Med folkeskikk mener vi rutiner og holdninger som er en del av samfunnets grunnleggende verdier: Vi tror at voksne som har det fint sammen, som er trygge, dedikerte og som «står stødig»,- gjør en stor forskjell i barn liv.

Vår visjon: “Ingen over, ingen ved siden”, søker vi å etterleve etter beste evne. Vi har få, men klare regler. Barna skal vise respekt for seg selv, andre og barnehagens inventar, bygg og uteområde. Vi skaper trygghet ved å ha fast dagsrytme og ukeplan. «Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil.» (Kardemommebyloven)

For oss som jobber i Orrestien barnehage er det viktig at:
· Alle føler seg velkommen
· Vi gir anerkjennelse og viser respekt
· Vi vektlegger folkeskikk og høflighet
· Barna skal få oppleve vennskap.
· Det er nulltoleranse for mobbing.
· Barna gis mulighet for utvikling og læring.
· Vi skal investere i hverandre
· Barnehagen skal være et godt sted å være for alle og at humor og latter er en del av hverdagen. 

Årsplanen bygger på lovens krav og rammeplanens retningslinjer samt beskrivelse av de verktøy vi bruker for å oppfylle de krav og retningslinjer som foreligger. Detaljerte beskrivelser leveres ut i Periodeplaner og dagsrytmen omtales i eget skriv

Vi ønsker dere en fin tid i Orrestien barnehage.

Merete Soløy
Daglig lederÅrsplan for Orrestien barnehage  Rammeplan

Orrestien Barnehage AS - 2022 - MS